Koolitused

Koolitused

Alates 2017. aastast alustas Ospentos koolitusteenuste pakkumist. Lennutranspordi Ohtlike ainete koolitust IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) pakume kõigile kategooriatele, alates kaubasaatjatest kuni DGR-saadetiste aktsepteerijate ning lennumeeskondadeni. Koolitaja on sertifitseeritud IATA Poolt ning omab 15-aasta pikkust praktilist kogemust ohtlike ainete lennutranspordil. Ospentose ohtlike ainete koolitusprogrammid on heaks kiidetud Eesti Lennuameti poolt.

Lisaks pakume lennukauba vedude baaskoolitusi (Air Cargo Basic), mis katab ära kogu antud valdkonna ning mõeldud kõigile, kes soovivad oma teadmisi täiendada, on juba lennuvedudega kokku puutunud või plaanivad seda tulevikus teha.

Koolituskalender

Ohtlike ainete koolitused

8.-12. aprill 2019 – IATA DGR Baaskoolitus (initial), kategooriad 1,2,3 & 6.
on mõeldud osalejatele, kel puudub või on aegunud DGR kategooriate 1,2,3 või 6 tunnistus.

10.-12. aprill 2019 – IATA DGR Värskenduskoolitus (recurrent), kategooriad 1,2,3 & 6.
on mõeldud osalejatele, kellel on kehtiv tunnistus vastava DGR kategooria kohta (eelnevast koolitusest möödunud maksimaalselt 24 kuud)

Koolitus vastab ohtlike ainete koolitusnõuete kategooriatele 1,2,3 & 6 vastavalt IATA DGR tabelile 1.5.A ning on mõeldud:
– Kaubasaatjatele, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega ning saadetiste ettevalmistamisega lennutranspordiks
– Ekspedeerijatele, veokorraldajatele ning GSA-töötajatele, kes tegelevad ohtlike ainete saadetistega
– Ohtlike kaupade lennusaadetisi veoks aktsepteerivatele töötajatele (kaubaterminalid, lennufirma töötajad)
– Lennufirma kvaliteedi- ning ohutusspetsialistid, kelle tööülesanded on seotud ohtlike ainete saadetiste transpordiga ning sellele rakenduva regulatsiooniga
Antud kursuse koolitusprogramm on heaks kiidetud Eesti Lennuameti poolt.

Koolitus annab teadmised ning praktilised oskused:
– IATA DGR käsiraamatu ülesehitus ja praktiline kasutamine
– Kaubasaatja ning lennufirma/operaatori vastutused, erisused
– Ohtlike ainete lennutranspordile seatud piirangud ning nende rakendamine
– Ohtlike ainete identifitseerimine, pakendamise nõuded, pakendite markeerimine ja dokumentatsioon
– Ohtlike ainete deklaratsiooni (DGD) vormistamine, kasutamine ning kontrollimine
– Ohtlike ainete saadetiste aktsepteerimisprotseduurid (acceptance check-list)
– Ohtlike ainete saadetiste käitlemise- ning lastimise nõuded, hädaolukorras tegutsemine

Täiendav info ja registreerimine: training[@]ospentos.com või valter.veedler[@]ospentos.com


Võta ühendust:

Valter Veedler
E-mail: valter.veedler[@]ospentos.com
Telefon: +372 5055605