Koolitused

Koolitused

Alates 2017. aastast alustas Ospentos koolitusteenuste pakkumist. Lennutranspordi Ohtlike ainete koolitust IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) pakume kõigile kategooriatele, alates kaubasaatjatest kuni DGR-saadetiste aktsepteerijate ning lennumeeskondadeni. Koolitaja on sertifitseeritud IATA Poolt ning omab 17-aasta pikkust praktilist kogemust ohtlike ainete lennutranspordil.
Ospentose Ohtlike ainete koolitusprogrammid vastavad CBTA nõuetele vastavalt kehtivale IATA DGR 1.5 peatükile.

Lisaks pakume lennukauba vedude baaskoolitusi (Air Cargo Basic), mis katab ära kogu antud valdkonna ning mõeldud kõigile, kes soovivad oma teadmisi täiendada, on juba lennuvedudega kokku puutunud või plaanivad seda tulevikus teha.

Koolituskalender

Ohtlike ainete koolitused

12.-16. Veebruar 2024 – IATA DGR Baaskoolitus (initial), for personnel Preparing, Processing and Accepting Dangerous Goods Consignments
on mõeldud osalejatele, kel puudub kehtiv DGR pädevus või on see aegunud.

14.-16. Veebruar 2024 – IATA DGR Värskenduskoolitus (recurrent), for personnel Preparing, Processing and Accepting Dangerous Goods Consignments
on mõeldud osalejatele, kellel on kehtiv tunnistus vastava DGR pädevuse kohta (eelnevast koolitusest möödunud maksimaalselt 24 kuud)

Koolitus vastab ohtlike ainete koolitusnõuetele vastavalt IATA DGR 1.5 ning on mõeldud:
– Kaubasaatjatele, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega ning saadetiste ettevalmistamisega lennutranspordiks
– Ekspedeerijatele, veokorraldajatele ning GSA-töötajatele, kes tegelevad ohtlike ainete saadetistega
– Ohtlike kaupade lennusaadetisi veoks aktsepteerivatele töötajatele (kaubaterminalid, lennufirma töötajad)
– Lennufirma kvaliteedi- ning ohutusspetsialistid, kelle tööülesanded on seotud ohtlike ainete saadetiste transpordiga ning sellele rakenduva regulatsiooniga

Koolitus annab teadmised ning praktilised oskused:
– IATA DGR käsiraamatu ülesehitus ja praktiline kasutamine
– Kaubasaatja ning lennufirma/operaatori vastutused, erisused
– Ohtlike ainete lennutranspordile seatud piirangud ning nende rakendamine
– Ohtlike ainete identifitseerimine, pakendamise nõuded, pakendite markeerimine ja dokumentatsioon
– Ohtlike ainete deklaratsiooni (DGD) vormistamine, kasutamine ning kontrollimine
– Ohtlike ainete saadetiste aktsepteerimisprotseduurid (acceptance check-list)
– Ohtlike ainete saadetiste käitlemise- ning lastimise nõuded, hädaolukorras tegutsemine

Täiendav info ja registreerimine: training[@]ospentos.com või valter.veedler[@]ospentos.com


TBA – Lennukauba transpordi baaskoolitus (Air Cargo Basic)

3-päevane koolitus katab ära lennukaupade transpordi valdkonna, alates tehnilisest poolest ja veokorralduse protsessidest kuni dokumentatsiooni ning hinnakujunduseni. Täpsem kursuse ülesehitus ning käsitletavad teemad on ära toodud koolitusprogrammi dokumendis – Air Cargo Basic Course

Antud koolituse sihtrühmaks oleksid osalejad, kes soovivad enda teadmisi antud valdkonnas täiendada, on juba lennuvedudega kokku puutunud või kavatsevad seda tulevikus teha:
– Lennusaadetiste veokorraldajad ja ekspedeerijad
– Lennutranspordi müügi ning lahenduste väljatöötamisega tegelevad töötajad
– Lennundusettevõtete või esindajate (näiteks GSSA) töötajad, kelle spetsiifikaks on kaubatransport
– Kaubaterminalide töötajad, kes lennusaadetiste käitlemisega kokku puutuvad

Koolitus viiakse läbi eesti keeles ning ka koolitusmaterjalid ja test on eestikeelsed. Osad terminid ning väljavõtted käsiraamatutest on ingliskeelsed, seega inglise keele oskus oleks soovitatav.

Täiendav info ja registreerimine: training[@]ospentos.com või valter.veedler[@]ospentos.com


Võta ühendust:

Valter Veedler
E-mail: valter.veedler[@]ospentos.com
Telefon: +372 5055605