Terminaliteenuste hinnakiri

Hinnad eurodes (ilma käibemaksuta) ¹

Kehtib alates 01.01.2023

TeenusHind saadetise
kg kohta ²
Miinimum tasu
saadetise kohta
Fikseeritud
maksimum tasu
saadetise kohta
Lennukaupade käsitlemine / IMPORT (IM)
terminali ametlikul lahtiolekuajal, s.o tööpäevadel kell 08.00 – 18.00 4
0,0812,00
Kauba laadimine kliendi veovahendisse 50,0812,00300,00
Saatedokumentide skanneerimine ja saatmine5,00
Lisatasu (DGR, VUN, AVI, PER, HUM saadetised)15,00
Lisatasu (VAL saadetised)45,00
Kaupade kiire vabastus (45 minuti jooksul lennu saabumisest)55,00
Fütosanitaarkontrolli all olevate saadetiste käitlemine0,1235,00
Lennutranspordi tasu makse vahendus (CC fee)3%10,00
Ladustamine EX/IM (tavakaup) – kg/päev 6
kauba terminali saabumise päevast (k.a), kui kaup ei ole
välja võetud/lahkunud kolme tööpäeva jooksul alates kauba
saabumisest
kuni 19 päeva0,0310,00
20 päeva ja enam – alates
saabumise päevast
0,0430,00
Ladustamine EX/IM (DGR, VAL, PER) – kg/päev 6
kauba terminali saabumise päevast (k.a.), kui kaup ei ole
välja võetud/lahkunud kolme tööpäeva jooksul alates kauba
saabumisest
kuni 20 päeva0,0430,00
21 päeva ja enam – alates
saabumise päevast
0,0550,00
Muu tellitud töö (pakkimine, sildistamine vms)39,00/ tund, millele lisandub materjalikulu
Väljakutse töövälisel ajal (DGR, AVI kontroll)120,00/ väljakutse, lisandub lisatasule
Kauba hävitamise korraldamine (lisandub hävituskuludele)180,00/ saadetis
Pakendi utiliseerimine20,00 / saadetis
Kahveltõstuki tõsted (rasked kaubad 1,5 – 5 t – terminaalitöö välised)42,00 / tund, miinimum 1 tund
 • DGR – ohtlikud kaubad
 • VUN – relvad, laskemoon, lõhkeained
 • AVI – elusloomad
 • VAL – väärissaadetised
 • PER – kiiresti riknevad kaubad
 • HUM – inimsäilmed

1  Hindadele lisandub seaduses sätestatud suuruses käibemaks.
2  Käsitlemis- ja ladustamistasusid arvestatakse saadetise bruto- või nn mahukaalu ehk arvestuskaalu järgi. Kui saadetise mahukaal on suurem kui brutokaal,
arvestatakse tasu mahukaalu järgi. Mahukaal saadakse jagades saadetise kuupsentimeetrid 6000-ga ehk 6 cm3 = 1 kg ja 1 m3 = 167 kg.
4  Väljaspool terminali ametlikku lahtioleku aega osutatud teenuste (v.a. Ladustamine ja Lisatasud) eest lisandub hindadele 50%. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel
100%.
5  Rakendub juhul, kui kaupa ei ole võimalik laadida kliendi veovahendisse tõstukiga ja laadimise kohta on esitatud kliendi kirjalik tellimus.
6  Ladustamistasu hakatakse arvestama saadetistele, millised ei ole terminalist välja võetud (import) või lahkunud (eksport) kolme tööpäeva jooksul alates kauba
saabumisest (kaasa arvatud). Nädalavahetusel või riiklikel pühadel kohale jõudnud saadetiste saabumispäevaks arvestatakse järgnev tööpäev. Ladustamistasu maksumus arvestatakse alates kauba tegeliku terminali saabumise päevast.

 • Krediidilepingu puudumisel kuuluvad kõik hinnakirjakohased tasud maksmisele enne kauba saajale üleandmist. Krediiti on võimalik taotleda täites krediiditaotluse vormi. Ospentos International OÜ-l on õigus keelduda krediidilepingu sõlmimisest ja tema käsutuses olevat kaupa kinni pidada teenustasude täieliku maksmiseni.
  Tasuda saab pangaülekandega alltoodud arvelduskontole või terminalis kohapeal internetipangamaksega või pangakaardiga. Sularahas üldjuhul ei arveldata.
 • Ospentos International OÜ-l on õigus ja kohustus lubada kauba juurde Maksu- ja Tolliameti esindaja.
 • Kui 60 päeva jooksul kauba saabumise päevast ei ole saaja kaupa välja võtnud ning kauba saaja või saatja ei ole andud Ospentos International OÜ-le ka pädevaid juhiseid kauba edasiseks käitlemiseks või kui T-1 tollistaatusega kauba puhul ei ole 60 päeva jooksul kauba saabumise päevast määratud tollikäitlusviisi, siis on Ospentos International OÜ-l õigus paigutada kaup tollilattu või tagastada kaup saatjale või kaup hävitada. Kauba saaja tasub kauba tagastamis- või hävitamiskulud, samuti teenustasud tagastamise või hävitamise hetkeni.
 • Ospentos International OÜ-l on veo-, ekspedeerimis- ja laolepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus ladustatud kaupadele.

Kui kauba saabumisteates, käesolevas hinnakirjas või poolte kirjalikes erikokkulepetes ei ole sätestatud teisiti, rakendatakse kõikidele toimingutele Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimusi 2015 ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimusi. Viidatud üldtingimused piiravad muuhulgas teenuse osutaja vastutust saadetiste kahjustumise korral. Üldtingimused saadetakse Teile esimesel nõudmisel.